5.2.2021

Lukuaika 2 min

Aivoterveys on aivojen hyvinvoinnista huolehtimista ja sairauksien estämistä

Mistä puhumme, kun puhumme aivoterveydestä? Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine kertoo, mitä aivosairaudet ovat ja miten aivoterveyttä ylläpidetään.

Yhdysvaltain kansallinen aivoinstituutti on kiteyttänyt aivoterveyden mahdollisuudeksi käyttää aivoja parhaalla tavalla ja kyvyksi pienentää iän myötä lisääntyviä riskejä.   

Suomessa Muistiliiton määritelmän mukaan aivoterveydellä tarkoitetaan aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat kuten ravinto, riittävä uni, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen. Tärkeää on huolehtia myös liiallisen stressin välttämisestä.

”Kyse ei ole siis vain terveydestä vaan myös sellaisten sairauksien estämisestä, jotka vaarantavat aivoterveyden ja koko hyvinvointimme. Aivojen terveys on paitsi yksilön, myös koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, sillä aivosairaudet ovat kallein kansantautimme”, kertoo neurologian professori Risto O. Roine, joka toimii myös Suomen Aivot ry:n puheenjohtajana.

 

Aivosairaudet eivät ole vain vanhusten ongelma

Roineen mukaan aivosairaudet jaetaan neurologisiin aivosairauksiin, lapsuudessa alkaneisiin kehityksellisiin häiriöihin sekä aivovammoihin. Laajemmin määriteltynä mukaan luetaan myös mielenterveyden häiriöt ja päihteiden väärinkäytöstä johtuvat addiktiot.

Sairauksia on yhteensä noin sata erilaista. Yleisimpiä niistä ovat Alzheimerin tauti, aivoverenkierron häiriöt, Parkinsonin tauti, MS- ja ALS-tauti, psykoosit, depressiot ja krooniset kiputilat.  

Aivosairaudet ovat erittäin yleisiä. Tuoreen hollantilaisen tutkimuksen mukaan joka toinen yli 45-vuotias nainen sekä joka kolmas mies sairastuu jäljellä olevan elämänsä aikana vakavaan aivosairauteen.  

Roine muistuttaa, että aivosairauksia on kaikissa ikäluokissa, ei vain ikääntyneillä. Vaikkapa aivojen verenkiertohäiriöpotilaista lähes joka kolmas on työikäinen. Aivoverenkierto- ja aivohalvaustapauksia on Suomessa 25 000 vuosittain, ja ne ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Roineen mukaan tapauksista 80 prosenttia olisi estettävissä, riskiryhmissä jopa 90 prosenttia.

Muistisairaudet toki liittyvät ikääntyneisiin, ja lisääntyvät väestömme ikääntyessä. Jo nyt lähes 200 000 ihmistä kärsii muistisairaudesta, puolet heistä sen keskivaikeasta tai vaikeasta muodosta. 7 000 sairastuneista on työikäisiä. Lisäksi joka vuosi sairastuu 14 500 suomalaista lisää.

Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä

Aivosairauksien syntyyn liittyy riskitekijöitä, joihin emme voida vaikuttaa, kuten ikä, sukupuoli ja etenkin geeniperimämme. 

Risto O. Roine muistuttaa, että on kuitenkin niitä tekijöitä, joihin voimme – ja pitääkin – vaikuttaa.  Näitä ovat liikunta, ylipaino ja ylipäänsä terveelliset ja päihteettömät elintavat.

Merkittävä aivovaltimotukosten ja muistisairauden riskitekijä on kohonnut verenpaine, josta kärsii jopa kaksi miljoonaa suomalaista, osa tietämättään. Tähän pitäisi Roineen mukaan kiinnittää erityisesti huomiota, sillä verenpaineen alentaminen toteutuu suositellusti vain yhdellä viidestä.

Biogen-91269 | 01/2021

Feedback (Biogen) >>

ATTENTION

An error occurred while rendering this component.

Please consult your application support team.

TERVETULOA AIVOPANKKIIN

Varhaista tunnistamista ja joustavuutta työntekoon – tällaisia aivoterveystekoja Suomi tarvitsee

Aivosairauksia ajatellaan monesti vain vanhusten ongelmana. Todellisuudessa aivosairaudet koskettavat monesti työikäisiä ja suuri osa aivosairauksien kustannuksista syntyy menetettyjen työvuosien kautta. 

Lukuaika 5 min

 • Tapahtumat
 • Artikkeli
Täydellistä unta on turha tavoitella

Nykyajan elämäntapa ei tue järkevää nukkumista. Toimittaja Leeni Peltonen kärsi unettomuudesta 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja sen selättämiseen. 

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Millaisesta ruoasta aivot pitävät?

Ruokavaliollamme on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo aivoterveistä ruokavalinnoista.

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Aivojen terveyttä hellivässä ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee

Ruokavaliolla on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, kuinka oman ruokavalion ja ateriarytmin saa valjastettua tukemaan aivoterveyttä. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Uni kuuluu kaikille

Toimittaja Leeni Peltonen taisteli huonounisuuden kanssa 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja taisteluun unettomuutta vastaan. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Podcast: Musiikki on ase taistelussa muistisairauden etenemistä vastaan

Apulaisprofessori Teppo Särkämö kertoo podcastissa laajasti musiikin vaikutuksista aivoihimme, mutta erityisesti sen hyödyistä ikääntyville ja aivosairauksista kärsiville. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Tanssija Ansku Bergström mukana viettämässä Maailman MS-päivää

Maailman MS-päivää vietetään sunnuntaina 30.5.. Suomessa MS-tauti on osa lähes 12 000 suomalaisen elämää. Katso Anskun tanssivideo MS-kengillä.

Lukuaika 2 min

 • Tapahtumat
 • Uutiset
Musiikilla jarrutetaan muistisairauksien etenemistä

Musiikki aktivoi laajasti aivojamme ja vaikuttaa meihin monella eri tasolla: se voi tuottaa mielihyvää, vahvistaa tunteita, vaikuttaa vireystilaan ja parantaa tarkkaavaisuutta. 

Lukuaika 6 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Aivoterveys on avain pitkiin työuriin

Aivosäätiön tämän vuoden teemoina ovat Alzheimerin tauti ja lastenpsykiatria. Erityisesti mielenterveyden ongelmat, aivoperäisiä nekin, ovat yhä useammin myös työkyvyttömyyden syy. 

Lukuaika 4 min

 • Yhteiskunta
 • Artikkeli
Podcast: Tauot kunniaan! Etätyö onnistuu, kun sitä johtaa ja rytmittää

Työpsykologi Hanna Poskiparta tarjoilee podcastissa reseptinsä onnistuneeseen etätyöhön ja itsensä johtamiseen. 

Lukuaika 1 min

 • Yksilö
 • Podcast
Podcast: Aivoterveys on avain työurien pidentämiseen

Niin sydän- kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuva työkyvyttömyys on laskussa, kun taas aivoperäiset sairaudet nostavat päätään. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Onnistunut etätyö vaatii omien haasteiden tunnistamista

Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi monien työarkea. Siinä on paljon hyviä puolia, mutta se myös kuormittaa aivoja eri tavoin kuin työskentely ihmisten keskellä.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivojen kevätsiivous – näin huolehdit aivoistasi arjessa

Ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, mutta siihen pystyy vaikuttamaan kunnon kevätsiivouksella. Aivotutkija Minna Huotilainen neuvoo oikeat välineet ja keinot aivojen hyvinvoinnin tueksi.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Video: Tästä on Aivopankissa kyse

Aivopankin lanseeraustilaisuus järjestettiin 9.3.2021. Katso videolta tallenne tilaisuudesta ja kuule, mistä aivopankissa on kyse.

Lukuaika 1 min

 • Tapahtumat
 • Video
Video: Tue aivojen hyvinvointia monipuolisella aktivoinnilla

Katso mielenkiintoinen animaatiovideo ja opi lisää aivojen kehittymisestä sekä hyvinvoinnista!

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Video
Podcast: Suomalaisten aivoterveys nyt ja tulevaisuudessa

Kuuntele Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunbergin ajauksia suomalaisten aivoterveydestä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Testaa tietosi aivoterveydestä!

Jotta voisimme edistää aivojemme hyvinvointia, meidän täytyy tietää, mikä on aivoillemme hyväksi. Testissä käsitellään aivoterveydelle merkittäviä tekijöitä, kuten unta, stressiä, ravintoa ja liikuntaa. 

Lukuaika 5 min

 • Testi
Digimaailma runnoo pään sisäistä supertietokonettamme

”Aivot sopeutuvat vähitellen, mutta olisiko kuitenkin parempi pyrkiä aivoystävälliseen työtapaan”, pohtii Kansallisen Neurokeskuksen Mikael von und zu Fraunberg.

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Video: Vinkkejä onnistuneeseen etätyöhön

Katso mielenkiintoiselta videolta työpsykologi Hanna Poskiparran aivoterveysvinkit etätyöhön.

Lukuaika 5 min

 • Yksilö
 • Video
Yksinäisyys on myrkkyä muistille

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan avain hyvään muistiin työelämässä on optimaalisissa olosuhteissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Aivojen kevätsiivous - miten parannat muistiasi arjessa?

Miksi aivotutkija kutsuu edellistä vuosikymmentä säheltämisen vuosikymmeneksi? Kuuntele aivotutkija Minna Huotilaisen ajatuksia aiheesta.

Lukuaika 1 min

 • Yksilö
 • Podcast
Aivosairaudet ovat kallein kansantautimme – tällaisista kustannuksista on kyse

Länsimaisten hyvinvointivaltioiden sairaustaakasta lähes kolmannes johtuu aivosairauksista. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat nelinkertaiset verrattuna syöpäsairauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Lukuaika 2 min

 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on Suomen tärkein pääoma

Neurologian professori Risto O. Roine pohtii podcastin jaksossa aivosairauksien kustannuksia ja aivoterveyden edistämiseen tähtäävien tutkimusten merkitystä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Aivoterveys on aivojen hyvinvoinnista huolehtimista ja sairauksien estämistä

Mistä puhumme, kun puhumme aivoterveydestä? Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine kertoo, miten aivoterveyttä ylläpidetään.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Infograafi: Aivojen ongelmien hinta on huima

Aivoterveyteen liittyvät ongelmat ovat rasite kansantalouden kestävyyskyvylle niin Suomessa kuin koko läntisessä maailmassa. Tutustu infograafiin, joka kertoo tarkemmin kuluerien muodostumisesta.

Lukuaika 2 min

 • Yhteiskunta
 • Infograafi
Tietoa aivopankista

Aivot ovat meidän jokaisen tärkeintä pääomaa. Hyvinvoivat ja terveet aivot auttavat jaksamaan, parantavat elämänlaatua ja pidentävät työuria.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Uutiset

Löydät Aivopankin myös sosiaalisesta mediasta. Jakamalla kasvatat pääomaa.