2.5.2021

Lukuaika 6 min

Jaakko Kiander, Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja 

Aivoterveys on avain pitkiin työuriin

Aivosäätiön tämän vuoden teemoina ovat Alzheimerin tauti ja lastenpsykiatria. Erityisesti mielenterveyden ongelmat, aivoperäisiä nekin, ovat yhä useammin myös työkyvyttömyyden syy.

Aivojen toiminnassa ja aivosairauksien syntymekanismeissa on paljon tekijöitä, joita ei vielä tunneta. Tutkijat Suomessa ja muualla maailmassa työskentelevät ymmärtääkseen paremmin aivojen toimintaa ja löytääkseen ratkaisuja sairauksien ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin ja hoitamiseen. Aivosäätiö edistää lahjoitusvaroin tätä työtä.

Aivosäätiö tukee paitsi aivosairauksien myös terveiden aivojen tutkimusta. 

”Aivosairauksien tutkimus on avainasemassa, jos halutaan saada läpimurtoja aikaan hoitomenetelmissä sekä vähentää sairastuvuutta ja sairauksista aiheutuvia haittoja. Aivoterveyden tutkimuksen tavoitteena on puolestaan lisätä ymmärrystä siitä, mitä asioita kannattaa tehdä ja mitä välttää, jotta aivot säilyisivät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Terveiden aivojen tutkiminen tarjoaa myös vertailuryhmän sairaiden aivojen tutkimukselle. Näin voidaan tutkia orastaviakin riskitekijöitä”, kuvaa Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kiander

 

Hiljattain 10 vuotta täyttänyt Aivosäätiö syntyi usean pienemmän säätiön yhdistämisen tuloksena. 

”Vaikka Aivosäätiö on nuori säätiö, eikä sen varat ole esimerkiksi Syöpäsäätiöön verrattavat, olemme onnistuneet rahoittamaan monia tärkeitä kohteita. Olemme olleet mukana tukemassa esimerkiksi Suomen Akatemian monivuotista, perustutkimukseen keskittynyttä Terva-hanketta. Lisäksi luomme suhteita suomalaiseen huippututkimukseen ja olemme olleet osarahoittamassa monia väitöskirjatutkimuksia”, sanoo Kiander. 


Painopisteet ihmisen elinkaaren ääripäissä

Aivosäätiön tämän vuoden kampanjateemana on Alzheimerin tauti, johon yhä useampi törmää lähipiirissään, kun väestö ikääntyy.

”Toinen painopisteemme tänä vuonna on lastenpsykiatria. Psyykkiset sairaudethan ovat myös aivoperäisiä. Näemme, että tämä on hyvin tärkeä aihe, sillä jos lasten ja nuorten ongelmia ei pystytä hoitamaan, ne pahenevat ja seurauksena on pitkäaikaista työkyvyttömyyttä ja muita ongelmia”, Kiander toteaa.

Teeman tärkeyttä lisää se, että lasten ja nuorten psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet koronan aikana, kun hoitoon pääsy on hankalaa. 

Työkyvyttömyys on laskenut pitkään, mutta silti iso ongelma

Jaakko Kiander on myös ekonomisti ja päivätyössään Eläketurvakeskuksen johtaja. Hän pohtii siis ammatikseen suomalaisten työkykyä ja työurien pidentämistä.

Suomalaisten työkyky on Kianderin mukaan parantunut merkittävästi 1980- ja 90-luvuilta. Tällöin suomalaiset jäivät usein varhaisessa vaiheessa eläkkeelle tuki- ja liikunta- sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien takia. Nykyisin työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään vähemmän ja myöhemmin. 

“Meillä on silti lähes 200 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa ihmistä ja se on paljon. Tässä joukossa aivoperäiset sairaudet ovat alkaneet korostua. Sydänsairauksista johtuvat työkyvyttömyydet ovat taas vähenemään päin, koska hoidot ovat kehittyneet. Samoin työolosuhteet ovat muuttuneet ergonomisesti paremmiksi, ja siksi tuki- liikuntaelinsairaudet ovat myös vähentyneet.” 


”Samaan aikaan aivoperäiset sairaudet ovat nostaneet päätään. Mielenterveyden ongelmista johtuvat työkyvyttömyydet ovat lähteneet nousuun, ja jos ajatellaan vähän ikääntyneempiä, aivoinfarkti on tyypillinen aivosairaus, joka aiheuttaa pahoja ongelmia ja työkyvyttömyyttä”, Kiander kertoo.

Heikentyvä aivoterveys voi olla kilpailukyvyn haaste

Suomen lähes 200 000 työkyvytöntä on korkea luku myös pohjoismaisessa vertailussa. Muissa Pohjoismaissa ollaan kaikilla indikaattoreilla mitattuna terveempiä ja eletään pidempään.

Heikentyvä aivoterveys voi olla Suomelle siis myös kilpailukykytaakka. Kiander on huolestunein nuorten mielenterveysongelmista, jotka aiheuttavat sen, että moni tipahtaa pois työelämästä. Tämä on suuri kustannus yhteiskunnalle taloudellisesti.

Työnantajan voi olla vaikea tukea suoraviivaisesti työntekijöiden aivoterveyttä, mutta uupuminen on asia, johon kannattaa Kianderin mukaan kiinnittää huomiota.  Tutkimusnäyttöä on siitä, että joissakin työtehtävissä voi tapahtua liian suurta rasittumista. Jos ihmiset uupuvat liiaksi työssään, lisää se mielenterveysongelmien ja myös aivoinfarktin riskiä. 

Osatyökykyisille mahdollisuuksia työhön

Jotta työkyvyttömyyttä saataisiin vähennettyä, tarvittaisiin Kianderin mielestä tukitoimia ja -työllistämistä.

”Meillä on ihmisiä, jotka on virallisesti todettu työkyvyttömiksi, mutta osa heistä pystyisi tekemään jonkin verran töitä. Lisäksi meillä on työttömien joukossa ihmisiä, joiden kunto on huono, mutta ei riittävän huono, että he saisivat työkyvyttömyyseläkettä. Nämä ihmiset ovat kuitenkin usein liian huonokuntoisia kilpailemaan kokopäiväisistä työpaikoista avoimilla työmarkkinoilla.”

Avuksi tarvittaisiin Kianderin mukaan siltatyöpaikkoja: osa-aikaista tai kevennettyä työtä, jolloin myös ne ihmiset, joiden työkyky ei ole täydellinen, pystyisivät osallistumaan työhön. Se olisi hyvä paitsi näiden ihmisten itsensä kannalta myös yhteiskunnalle ja taloudelle.

”Ruotsissahan on olemassa tällainen suuri valtionyhtiö Samhall, joka työllistää osatyökykyisiä ja muuten heikossa asemassa työmarkkinoilla olevia. Tällaista ideaa pyöritellään meillä myös työ- ja elinkeinoministeriössä, ja mielestäni se voisi olla hyvä väylä esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille”, Kiander sanoo.

 

Kuuntele lisää aivotutkimuksesta ja sen yhteydestä työurien pidentämiseen podcastista. Voit lukea Aivosäätiön toiminnasta lisää osoitteessa www.aivosaatio.fi

Biogen-110809 | 5/2021

Feedback (Biogen) >>

TERVETULOA AIVOPANKKIIN

Aivoterveys työelämässä – miten vähentää aivojen kuormitusta ihmistyössä?

Nykypäivän työelämä voi olla aivoille raskasta. Aivotutkija Minna Huotilainen peräänkuuluttaa aivoterveyttä tukevaa työelämää ja kertoo parhaat vinkit siihen.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Nämä viisi tunnetilaa toteutuvat hyvässä organisaatiossa

Tutkimusten mukaan on olemassa viisi tunnetilaa, jotka edistävät tiimityötä, empatiaa ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Teemu Vornanen kertoo lisää.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Mikrogliasolut ovat aivojen pelastuslaitos, joka rientää siivoamaan kolaripaikalle – mutta ikääntyvällä ne voivat aiheuttaa lisää kolareja

Mikrogliasolut ovat osa keskushermoston immuunipuolustusta, mutta tutkimus osoittaa niiden olevan myös keskeinen tekijä aivorappeumasairauksissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Tanssi on loistavaa aivoliikuntaa

Neurotieteilijä Hanna Poikonen muistuttaa, että tanssin hyödyistä pääsevät nauttimaan onneksi nekin, jotka eivät ole parkettien partaveitsiä.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivoinfarktin jälkeen jokainen päivä on maailman hienoin

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas sai aivoinfarktin lähes kuusi vuotta sitten. Sen jälkeen kiire on jäänyt ja elämästä nauttii hetkessä elävä, kiitollinen mies.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Terve suolisto, terveet aivot?

Suoliston ja aivojen terveyden välisestä yhteydestä saadaan koko ajan lisää tietoa. Voivatko aivojen sairaudet linkittyä suolistoon?

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Varhaista tunnistamista ja joustavuutta työntekoon – tällaisia aivoterveystekoja Suomi tarvitsee

Aivosairauksia ajatellaan monesti vain vanhusten ongelmana. Todellisuudessa aivosairaudet koskettavat monesti työikäisiä ja suuri osa aivosairauksien kustannuksista syntyy menetettyjen työvuosien kautta. 

Lukuaika 5 min

 • Tapahtumat
 • Artikkeli
Täydellistä unta on turha tavoitella

Nykyajan elämäntapa ei tue järkevää nukkumista. Toimittaja Leeni Peltonen kärsi unettomuudesta 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja sen selättämiseen. 

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Millaisesta ruoasta aivot pitävät?

Ruokavaliollamme on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo aivoterveistä ruokavalinnoista.

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Aivojen terveyttä hellivässä ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee

Ruokavaliolla on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, kuinka oman ruokavalion ja ateriarytmin saa valjastettua tukemaan aivoterveyttä. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Uni kuuluu kaikille

Toimittaja Leeni Peltonen taisteli huonounisuuden kanssa 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja taisteluun unettomuutta vastaan. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Podcast: Musiikki on ase taistelussa muistisairauden etenemistä vastaan

Apulaisprofessori Teppo Särkämö kertoo podcastissa laajasti musiikin vaikutuksista aivoihimme, mutta erityisesti sen hyödyistä ikääntyville ja aivosairauksista kärsiville. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Musiikilla jarrutetaan muistisairauksien etenemistä

Musiikki aktivoi laajasti aivojamme ja vaikuttaa meihin monella eri tasolla: se voi tuottaa mielihyvää, vahvistaa tunteita, vaikuttaa vireystilaan ja parantaa tarkkaavaisuutta. 

Lukuaika 6 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Aivoterveys on avain pitkiin työuriin

Aivosäätiön tämän vuoden teemoina ovat Alzheimerin tauti ja lastenpsykiatria. Erityisesti mielenterveyden ongelmat, aivoperäisiä nekin, ovat yhä useammin myös työkyvyttömyyden syy. 

Lukuaika 4 min

 • Yhteiskunta
 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on avain työurien pidentämiseen

Niin sydän- kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuva työkyvyttömyys on laskussa, kun taas aivoperäiset sairaudet nostavat päätään. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Onnistunut etätyö vaatii omien haasteiden tunnistamista

Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi monien työarkea. Siinä on paljon hyviä puolia, mutta se myös kuormittaa aivoja eri tavoin kuin työskentely ihmisten keskellä.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivojen kevätsiivous – näin huolehdit aivoistasi arjessa

Ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, mutta siihen pystyy vaikuttamaan kunnon kevätsiivouksella. Aivotutkija Minna Huotilainen neuvoo oikeat välineet ja keinot aivojen hyvinvoinnin tueksi.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Video: Tästä on Aivopankissa kyse

Aivopankin lanseeraustilaisuus järjestettiin 9.3.2021. Katso videolta tallenne tilaisuudesta ja kuule, mistä aivopankissa on kyse.

Lukuaika 1 min

 • Tapahtumat
 • Video
Video: Tue aivojen hyvinvointia monipuolisella aktivoinnilla

Katso mielenkiintoinen animaatiovideo ja opi lisää aivojen kehittymisestä sekä hyvinvoinnista!

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Video
Podcast: Suomalaisten aivoterveys nyt ja tulevaisuudessa

Kuuntele Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunbergin ajauksia suomalaisten aivoterveydestä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Testaa tietosi aivoterveydestä!

Jotta voisimme edistää aivojemme hyvinvointia, meidän täytyy tietää, mikä on aivoillemme hyväksi. Testissä käsitellään aivoterveydelle merkittäviä tekijöitä, kuten unta, stressiä, ravintoa ja liikuntaa. 

Lukuaika 5 min

 • Testi
Digimaailma runnoo pään sisäistä supertietokonettamme

”Aivot sopeutuvat vähitellen, mutta olisiko kuitenkin parempi pyrkiä aivoystävälliseen työtapaan”, pohtii Kansallisen Neurokeskuksen Mikael von und zu Fraunberg.

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Yksinäisyys on myrkkyä muistille

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan avain hyvään muistiin työelämässä on optimaalisissa olosuhteissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Aivojen kevätsiivous - miten parannat muistiasi arjessa?

Miksi aivotutkija kutsuu edellistä vuosikymmentä säheltämisen vuosikymmeneksi? Kuuntele aivotutkija Minna Huotilaisen ajatuksia aiheesta.

Lukuaika 1 min

 • Yksilö
 • Podcast
Aivosairaudet ovat kallein kansantautimme – tällaisista kustannuksista on kyse

Länsimaisten hyvinvointivaltioiden sairaustaakasta lähes kolmannes johtuu aivosairauksista. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat nelinkertaiset verrattuna syöpäsairauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Lukuaika 2 min

 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on Suomen tärkein pääoma

Neurologian professori Risto O. Roine pohtii podcastin jaksossa aivosairauksien kustannuksia ja aivoterveyden edistämiseen tähtäävien tutkimusten merkitystä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Aivoterveys on aivojen hyvinvoinnista huolehtimista ja sairauksien estämistä

Mistä puhumme, kun puhumme aivoterveydestä? Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine kertoo, miten aivoterveyttä ylläpidetään.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Infograafi: Aivojen ongelmien hinta on huima

Aivoterveyteen liittyvät ongelmat ovat rasite kansantalouden kestävyyskyvylle niin Suomessa kuin koko läntisessä maailmassa. Tutustu infograafiin, joka kertoo tarkemmin kuluerien muodostumisesta.

Lukuaika 2 min

 • Yhteiskunta
 • Infograafi
Tietoa aivopankista

Aivot ovat meidän jokaisen tärkeintä pääomaa. Hyvinvoivat ja terveet aivot auttavat jaksamaan, parantavat elämänlaatua ja pidentävät työuria.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Uutiset

Löydät Aivopankin myös sosiaalisesta mediasta. Jakamalla kasvatat pääomaa.