28.2.2021

Lukuaika 3 min

Mikael von und zu Fraunberg, Kansallisen neurokeskuksen johtaja, neurokirurgian dosentti

Digimaailma runnoo pään sisäistä supertietokonettamme

Jatkuvat ärsykkeet ja hyppiminen työtehtävästä toiseen kuormittavat aivojamme. ”Aivot sopeutuvat vähitellen, mutta olisiko kuitenkin parempi pyrkiä aivoystävälliseen työtapaan”, pohtii Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg. Aivojen terveyteen kannattaa panostaa nyt, sillä väestön ikääntymisen myötä myös muistisairaudet lisääntyvät vauhdilla.

Viimeisen 30 vuoden aikana digitalisaatio on muuttanut elämämme peruuttamattomasti. Arkipäiväämme hallitsevat nyt älypuhelimet, tietokoneet ja internet. Ärsykkeitä on koko ajan enemmän ja reaktioajat ovat lyhentyneet. Tämä aiheuttaa melkoisen haasteen aivoillemme.

Mikael von und zu Fraunberg pitää mielenkiintoisena kysymystä siitä, sopeutuvatko aivomme kiihtyneeseen elämänrytmiin. Hän kertoo, että aivot kyllä muuttuvat, joskin hitaasti. Viimeisen 20 000 vuoden aikana aivojen koko on pienentynyt noin 1500 kuutiosenttimetristä 1300:aan. Se tarkoittaa, että jotakin tapahtuu aivoissa nyt tehokkaammin.

”Aivoilla on kyllä tietojenkäsittelykapasiteettia. Ne ovat tehokkaammat kuin yksikään supertietokone, mitattiinpa sitä laskentanopeudella tai käytettävissä olevan muistin määrällä. Suurin haaste on oleellisen tiedon suodattaminen.”

 

Useiden asioiden samanaikainen hoitaminen, multitasking, on monelle arkea. Se on kuitenkin aivojen kannalta tehoton tapa tehdä työtä. Kun hypitään eri työtehtävien välillä, syntyy stressiä ja aikaa menee hukkaan. Vaikka digitalisaation myötä työn vaatimukset ovat muuttuneet, ihmisaivot käyttävät vanhoja menetelmiä. Se voi olla aivoille iso taakka.

”Ihminen kyllä kykenee sopeutumaan digitalisaation vaatimuksiin, mutta onko se tarkoituksenmukaista? Pitäisikö mieluummin muokata työympäristömme sellaiseksi, että aivot pääsisivät toimimaan niille ihanteellisella tavalla”, Fraunberg kysyy. 

Kun väestö ikääntyy, ennaltaehkäisyn merkitys kasvaa

Väestön ikääntyminen ja työelämän murros ovat kaksi merkittävintä aivoterveyteen vaikuttavaa megatrendiä. Yli 85-vuotiaiden määrä kasvaa 1,5-kertaiseksi jo seuraavien kymmenen vuoden aikana. Vastaavasti muistihäiriöpotilaiden määrä kaksinkertaistuu, ja vuonna 2050 näiden potilaiden määrän arvioidaan olevan jo yli 500 000 meillä Suomessa.1

Miten tähän haasteeseen pystytään vastaamaan?

”Tärkeää on ennaltaehkäisy eli se, että ihmiset alkavat kiinnittää huomiota aivojensa terveyteen. Tarvitaan uusia menetelmiä tunnistaa henkilöt, joilla on riski sairastua. Pitää löytää myös vaikuttavia lääkkeitä ja muita hoitoja”, toteaa Fraunberg.  

Toiseen megatrendiin eli työn murrokseen liittyy se, että stressi tulee aiheuttamaan entistä enemmän masennusta, ahdistusta ja työpoissaoloja. Työssäkäyvän väestön osuus saattaa vähentyä. Työllä on kuitenkin merkitystä sekä aivojen ja mielen terveyden kannalta. Sosiaalinen vuorovaikutus on keskeistä aivojen ja mielen kehityksen kannalta.

”Työpaikoilla pitäisi ottaa käyttöön kognitiivinen ergonomia eli kiinnittää huomiota työntekijöiden ajankäytön hallintaan ja palautumiseen työpäivän aikana”, Mikael von und zu Fraunberg visioi. 

Kolme ohjetta terveempiin aivoihin

Jos siis aivojemme terveys on tulevaisuuden avainkysymyksiä, jokaisen on hyvä pohtia, mitä voi tehdä omien aivojensa hyväksi. Fraunberg nostaa esiin kolme aivojen hyvinvointiin liittyvää kokonaisuutta, joihin kannattaa kiinnittää huomiota arjessa.

1.      Seitsemän tunnin keskeytymätön yöuni. On tutkittu, että uni on aivoille välttämätöntä huolto- ja lepoaikaa. Tämä on tärkeää paitsi päivittäisen jaksamisen myös aivorappeumatautien kuten Alzheimerin taudin ehkäisemiseksi. Syvässä unessa elimistö huuhtelee aivonesteen kierron – niin sanotun glymfaattisen järjestelmän – avulla kuona-aineita pois, mukaan lukien Alzheimerin taudin ilmentymänä olevia amyloidiplakkeja, ja ennaltaehkäisee siten taudin syntymistä.

2.      Terveet elämäntavat: liikkumalla, syömällä terveellisesti, pitämällä verenpaineesta huolta ja välttämällä päihteitä pystytään ehkäisemään merkittävästi verisuonitauteja. Verisuonitaudit ovat merkittävä aivojen terveyden riski. Kun aivot saavat verisuonten kautta huonosti verta ja happea, ne myös vanhenevat nopeammin. Kalkkeutuneen verisuonen tukkiutuminen voi lopulta johtaa akuuttiin aivoverenkierron häiriöön eli aivohalvaukseen.

3.      Stressin välttäminen. Aivot tarvitsevat aikaa palautumiseen. Positiiviset kokemukset huoltavat ja ylläpitävät aivoja. Kun nautit elämästä, aivotkin voivat hyvin!

Kun kiinnitämme huomiota arjessamme näihin aivoterveyttä lisääviin tekijöihin, meistä suomalaisista voi tulla – synkistä ennusteista huolimatta – merkittävästi aivoterveempi kansa.

 

Onko totta, että aivosolut eivät uudistu? Miten suomalaisten geeniperimä vaikuttaa sairausalttiuteemme? Mikä on Nasu-Hakolan tauti? Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg kertoo lisää suomalaisten aivoterveydestä Aivopankki-podcastissa

1 https://neurocenterfinland.fi/kansalaiselle/kustannukset-ja-vanheneva-vaesto/

Biogen-93887 01/2021

Feedback (Biogen) >>

TERVETULOA AIVOPANKKIIN

Aivoterveys työelämässä – miten vähentää aivojen kuormitusta ihmistyössä?

Nykypäivän työelämä voi olla aivoille raskasta. Aivotutkija Minna Huotilainen peräänkuuluttaa aivoterveyttä tukevaa työelämää ja kertoo parhaat vinkit siihen.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Nämä viisi tunnetilaa toteutuvat hyvässä organisaatiossa

Tutkimusten mukaan on olemassa viisi tunnetilaa, jotka edistävät tiimityötä, empatiaa ja psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Teemu Vornanen kertoo lisää.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Mikrogliasolut ovat aivojen pelastuslaitos, joka rientää siivoamaan kolaripaikalle – mutta ikääntyvällä ne voivat aiheuttaa lisää kolareja

Mikrogliasolut ovat osa keskushermoston immuunipuolustusta, mutta tutkimus osoittaa niiden olevan myös keskeinen tekijä aivorappeumasairauksissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Tanssi on loistavaa aivoliikuntaa

Neurotieteilijä Hanna Poikonen muistuttaa, että tanssin hyödyistä pääsevät nauttimaan onneksi nekin, jotka eivät ole parkettien partaveitsiä.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivoinfarktin jälkeen jokainen päivä on maailman hienoin

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas sai aivoinfarktin lähes kuusi vuotta sitten. Sen jälkeen kiire on jäänyt ja elämästä nauttii hetkessä elävä, kiitollinen mies.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Terve suolisto, terveet aivot?

Suoliston ja aivojen terveyden välisestä yhteydestä saadaan koko ajan lisää tietoa. Voivatko aivojen sairaudet linkittyä suolistoon?

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Varhaista tunnistamista ja joustavuutta työntekoon – tällaisia aivoterveystekoja Suomi tarvitsee

Aivosairauksia ajatellaan monesti vain vanhusten ongelmana. Todellisuudessa aivosairaudet koskettavat monesti työikäisiä ja suuri osa aivosairauksien kustannuksista syntyy menetettyjen työvuosien kautta. 

Lukuaika 5 min

 • Tapahtumat
 • Artikkeli
Täydellistä unta on turha tavoitella

Nykyajan elämäntapa ei tue järkevää nukkumista. Toimittaja Leeni Peltonen kärsi unettomuudesta 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja sen selättämiseen. 

Lukuaika 5 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Millaisesta ruoasta aivot pitävät?

Ruokavaliollamme on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo aivoterveistä ruokavalinnoista.

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Aivojen terveyttä hellivässä ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee

Ruokavaliolla on yllättäviäkin yhteyksiä muistiin ja vireystilaan. Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo, kuinka oman ruokavalion ja ateriarytmin saa valjastettua tukemaan aivoterveyttä. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Uni kuuluu kaikille

Toimittaja Leeni Peltonen taisteli huonounisuuden kanssa 25 vuotta, mutta löysi lopulta keinoja taisteluun unettomuutta vastaan. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Podcast: Musiikki on ase taistelussa muistisairauden etenemistä vastaan

Apulaisprofessori Teppo Särkämö kertoo podcastissa laajasti musiikin vaikutuksista aivoihimme, mutta erityisesti sen hyödyistä ikääntyville ja aivosairauksista kärsiville. 

Lukuaika 1 min

 • Aivoterveys
 • Podcast
Musiikilla jarrutetaan muistisairauksien etenemistä

Musiikki aktivoi laajasti aivojamme ja vaikuttaa meihin monella eri tasolla: se voi tuottaa mielihyvää, vahvistaa tunteita, vaikuttaa vireystilaan ja parantaa tarkkaavaisuutta. 

Lukuaika 6 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Aivoterveys on avain pitkiin työuriin

Aivosäätiön tämän vuoden teemoina ovat Alzheimerin tauti ja lastenpsykiatria. Erityisesti mielenterveyden ongelmat, aivoperäisiä nekin, ovat yhä useammin myös työkyvyttömyyden syy. 

Lukuaika 4 min

 • Yhteiskunta
 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on avain työurien pidentämiseen

Niin sydän- kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksista aiheutuva työkyvyttömyys on laskussa, kun taas aivoperäiset sairaudet nostavat päätään. Mitä asialle pitäisi tehdä?

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Onnistunut etätyö vaatii omien haasteiden tunnistamista

Etätyö on tullut jäädäkseen osaksi monien työarkea. Siinä on paljon hyviä puolia, mutta se myös kuormittaa aivoja eri tavoin kuin työskentely ihmisten keskellä.

Lukuaika 3 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Aivojen kevätsiivous – näin huolehdit aivoistasi arjessa

Ihmisen aivokapasiteetti on rajallinen, mutta siihen pystyy vaikuttamaan kunnon kevätsiivouksella. Aivotutkija Minna Huotilainen neuvoo oikeat välineet ja keinot aivojen hyvinvoinnin tueksi.

Lukuaika 4 min

 • Yksilö
 • Artikkeli
Video: Tästä on Aivopankissa kyse

Aivopankin lanseeraustilaisuus järjestettiin 9.3.2021. Katso videolta tallenne tilaisuudesta ja kuule, mistä aivopankissa on kyse.

Lukuaika 1 min

 • Tapahtumat
 • Video
Video: Tue aivojen hyvinvointia monipuolisella aktivoinnilla

Katso mielenkiintoinen animaatiovideo ja opi lisää aivojen kehittymisestä sekä hyvinvoinnista!

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Video
Podcast: Suomalaisten aivoterveys nyt ja tulevaisuudessa

Kuuntele Kansallisen Neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunbergin ajauksia suomalaisten aivoterveydestä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Testaa tietosi aivoterveydestä!

Jotta voisimme edistää aivojemme hyvinvointia, meidän täytyy tietää, mikä on aivoillemme hyväksi. Testissä käsitellään aivoterveydelle merkittäviä tekijöitä, kuten unta, stressiä, ravintoa ja liikuntaa. 

Lukuaika 5 min

 • Testi
Digimaailma runnoo pään sisäistä supertietokonettamme

”Aivot sopeutuvat vähitellen, mutta olisiko kuitenkin parempi pyrkiä aivoystävälliseen työtapaan”, pohtii Kansallisen Neurokeskuksen Mikael von und zu Fraunberg.

Lukuaika 3 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Yksinäisyys on myrkkyä muistille

Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan avain hyvään muistiin työelämässä on optimaalisissa olosuhteissa. 

Lukuaika 4 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Podcast: Aivojen kevätsiivous - miten parannat muistiasi arjessa?

Miksi aivotutkija kutsuu edellistä vuosikymmentä säheltämisen vuosikymmeneksi? Kuuntele aivotutkija Minna Huotilaisen ajatuksia aiheesta.

Lukuaika 1 min

 • Yksilö
 • Podcast
Aivosairaudet ovat kallein kansantautimme – tällaisista kustannuksista on kyse

Länsimaisten hyvinvointivaltioiden sairaustaakasta lähes kolmannes johtuu aivosairauksista. Niiden aiheuttamat kustannukset ovat nelinkertaiset verrattuna syöpäsairauksiin ja sydän- ja verisuonisairauksiin. 

Lukuaika 2 min

 • Artikkeli
Podcast: Aivoterveys on Suomen tärkein pääoma

Neurologian professori Risto O. Roine pohtii podcastin jaksossa aivosairauksien kustannuksia ja aivoterveyden edistämiseen tähtäävien tutkimusten merkitystä.

Lukuaika 1 min

 • Yhteiskunta
 • Podcast
Aivoterveys on aivojen hyvinvoinnista huolehtimista ja sairauksien estämistä

Mistä puhumme, kun puhumme aivoterveydestä? Turun yliopiston neurologian professori Risto O. Roine kertoo, miten aivoterveyttä ylläpidetään.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Artikkeli
Infograafi: Aivojen ongelmien hinta on huima

Aivoterveyteen liittyvät ongelmat ovat rasite kansantalouden kestävyyskyvylle niin Suomessa kuin koko läntisessä maailmassa. Tutustu infograafiin, joka kertoo tarkemmin kuluerien muodostumisesta.

Lukuaika 2 min

 • Yhteiskunta
 • Infograafi
Tietoa aivopankista

Aivot ovat meidän jokaisen tärkeintä pääomaa. Hyvinvoivat ja terveet aivot auttavat jaksamaan, parantavat elämänlaatua ja pidentävät työuria.

Lukuaika 2 min

 • Aivoterveys
 • Uutiset

Löydät Aivopankin myös sosiaalisesta mediasta. Jakamalla kasvatat pääomaa.